Säljtips till klasser och lag

Hej alla blivande försäljare!
Mitt namn är Robin, jag har jobbat som säljare i snart 30 år och kommer bjuda på mina egna
erfarenheter och kommer ge er en guide hur ni lyckas. Så läs igenom guiden fundera och träna på de
ni läst så kommer ni lyckas.

1. Lägg upp en plan hur många produkter du ska sälja och hur lång tid ska du lägga ner.
2. Lägg upp en strategi på vilka kunder du skall kontakta och hur du ska presentera din produkt
på bästa sätt.
3. När du väljer produkt, välj efter säsong, sälj produkter som ligger i tiden.
4. Själva säljmötet går ut på att hitta kundens behov och paketera en lösning utifrån kundens
behov.
5. För att förenkla er säljprocess, kan era första kunder exempelvis vara släktingar, vänner till
familjen alt grannar.

Säljsamtalet
 Bestäm vilken kund, ta dig till kunden knacka på och gör en presentation om dig och
produkten, kort och korrekt.
 Lyssna på kunden, ställ frågor bilda dig själv en uppfattning om kundens behov.
 Efter du fått all information av kunden presenterar du enlösning för kunden och
viktigt att komma till avslut. Kan låta så här.

– Bäste kund! Utifrån vad vi har pratat om här och nu kan jag erbjuda dig 5 påser fröer som
kommer hem till din dörr i mitten av maj, om dessa fröer hanteras rätt kommer de ge dig
många goda tomater i slutet på sommaren. Dela avstämning Hur låter det? JA Hela vår
förtjänst går till vår skolresa . Återkoppla till kunden när ni fått hem produkterna.