Allmänna Villkor

Se även Integritetspolicy och information om användning av cookies

Klassbanken hjälper er att tjäna pengar till klassresan, cupen eller vad ni än drömmer om. För att kunna göra det har vi några regler och villkor. Mellan BeRa i Sverige AB (organisationsnr: 559327-4185), nedan kallat Klassbanken och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade “Kunden”, gäller dessa villkor.

1. Allmänt

Leverans och distribution av Klassbankens produkter sker i syfte att kunden under en begränsad period ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljning av Klassbankens produkter till slutkund.

Försäljning och distribution av Klassbankens produkter sker genom att Kunden registrerar sig på hemsidan för att starta igång en försäljning. Därefter tar Kunden upp beställningar av Klassbankens produkter under en begränsad tid. Sedan tar Klassbanken emot en gemensam beställning från Kunden enligt angiven tidsplan. Klassbanken skickar beställd kvantitet till Kunden. Klassbanken reserverar sig att minska kvantiteten på ordern om det skulle finnas någon produkt som tagit slut eller finnas ett lagersaldo fel. Kunden kommer bli informerad om detta skulle ske. Förutsättning för att köpa Klassbankens produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot Klassbanken. Klassbanken reserverar även sig för eventuellt felskrivningar i broschyrer eller på hemsidan Klassbanken.se

Klassbanken förbehåller sig rätten att skicka ut valda erbjudande till kontaktpersonen via e-post framöver. Önskar kontaktpersonen avstå från dessa vänligen kontakta Klassbankens kundtjänst.

2. Klassbankens Förpliktelser

Klassbanken säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. Klassbanken åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

3. Kundens Förpliktelser

Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Klassbanken i samband med försäljningen av Klassbankens produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärket anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Klassbankens produkter och om innehållet i dessa villkor. 

Kunden förbinder sig att sälja Klassbanken produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta.

Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens nettobehållning ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål och tillfalla den ideella verksamheten.

Vid försäljning av Klassbankens produkter ska Kunden upplysa slutkunden om sin ångerrätt samt hur denna skall utövas enligt lag (se även punkt 8 ang. Ångerrätt & Reklamation).

4. Förtjänst/Vinst

Alla produkter säljs med en förtjänst på 25-40%. Kundens förtjänst/vinst är den satta procentsatsen minus försäljningspriset. Då produktkategorierna har olika förtjänst, kan detta endast beräknas vid val av produktkategori.

5. Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18år,  inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll tas. Observera att kontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och KB´s godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Klassbanken.

Skolan/föreningen måste stå som betalningsmottagare med kontaktpersonen som referens, annars kommer kontaktpersonen bli skyldig att betala skatt på förtjänsten. För mer information kring detta kontakta oss eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

6. Leverans & Frakt

Efter lagd beställning levereras produkterna till angiven leveransadress efter ca 7 arbetsdagar, fraktfritt. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot leveransen, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt dras från gruppens förtjänst.

7. Betalningsvillkor

Faktura skickas per post eller mail direkt i samband med leverans (om inte fakturaadressen skiljer sig från leveransadressen) med en kredit om 14 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 14 % per påbörjad månad.

8. Ångerrätt & Reklamation

Enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning har slutkunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans. Eventuella reklamationer följer Konsumentköplagen och skall komma Klassbanken tillhanda ”inom skälig tid” efter leverans.

9. Fource Major

Klassbanken ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Klassbanken har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.