Klassförsäljning eller skolförsäljning med klassen

Klassförsäljning är en vanlig aktivitet som genomförs i skolor runt om i världen. Det ger en möjlighet för elever att samla in pengar för olika ändamål, såsom klassresor, skolresor, välgörenhetsändamål eller för att förbättra skolans faciliteter. Skolförsäljning kan vara en rolig och lärorik upplevelse för eleverna samtidigt som den lär dem värdefulla färdigheter som samarbete, marknadsföring och försäljning. Här nedan beskriver vi allt ni behöver veta för en lyckad klassförsäljning.

Vad kan man sälja med klassen vid en klassförsäljning?

Det finns många olika produkter som du och din klass kan överväga att sälja tillsammans. Vad ni väljer att sälja bör överensstämma med ert mål och syfte för försäljningen. När ni väljer vad ni ska sälja, överväg er målgrupp och vad som skulle vara mest attraktivt för dem. Här är några idéer:

Franssons Polkagrisar logo
Kryddman logo
Nelson Logga
Swedish Fika Logo
Herrgårdstoppen chokladtoppar logga
Svenska lantchips logo

Varför ska man starta en Klassförsäljning?

Att starta en klassförsäljning kan vara en givande och meningsfull aktivitet av flera skäl:

Ekonomiskt syfte: Klassförsäljningar används ofta för att samla in pengar för olika ändamål, såsom skolresor, välgörenhetsprojekt, inköp av skolmaterial eller för att förbättra skolan i allmänhet. Det är ett effektivt sätt att finansiera projekt och aktiviteter som annars kan vara svåra att genomföra på grund av begränsade budgetar.

Utbildningsmöjligheter: Skolförsäljningar ger eleverna en praktisk möjlighet att lära sig om affärsverksamhet och entreprenörskap. De får erfarenhet av att hantera pengar, marknadsföra produkter eller tjänster och interagera med kunder. Dessa färdigheter kan vara ovärderliga i framtiden. Att välja produkter att sälja, utforma marknadsföringskampanjer och lösa logistiska problem kräver kreativa och innovativa tankesätt. Klassförsäljningar uppmuntrar eleverna att tänka utanför boxen.

Teamarbete och självförtroende: Organiseringen av en klassförsäljning kräver att eleverna arbetar tillsammans i team. Det ger dem möjlighet att utveckla samarbets- och kommunikationsförmågor och lära sig att lösa problem som uppstår under processen.
Genom att vara delaktiga i försäljningsprocessen, från planering till genomförande, kan eleverna utveckla självförtroende och ledarskapsförmågor när de tar ansvar för olika uppgifter och beslut.

Familjeengagemang och minnen: Klassförsäljningar engagerar ofta elevernas familjer genom att de stödjer försäljningen genom att köpa produkter eller hjälpa till med försäljningen eller logistiken. Det kan stärka samhörigheten mellan familjen, hemmen och skolan. För eleverna kan en klassförsäljning skapa minnen och erfarenheter som de kommer att bära med sig under hela livet. Det är ofta en rolig och social aktivitet som ger möjlighet till positiva interaktioner med klasskamrater.

Det finns många fördelar med att starta en klassförsäljning eller skolförsäljning, från ekonomiska vinster till utbildningsmässiga och personliga fördelar. Det är en aktivitet som kan främja entreprenörskap, samarbete och samhällsengagemang hos eleverna samtidigt som den uppfyller specifika mål och ändamål för skolan eller klassen.

Glad barn i klassförsäljning skolförsäljning

Planering och förberedelse av klassförsäljning

För att en klassförsäljning ska bli framgångsrik krävs noggrann planering och förberedelse. Det första steget är att fastställa syftet med försäljningen. Varför behöver klassen tjäna pengar? Är det för att finansiera en resa, stödja en välgörenhetsorganisation eller förbättra skolan? Att ha ett tydligt mål kommer att hjälpa till att motivera eleverna och ge dem en känsla av att tjäna pengar tillsammans med klassen. När målet är fastställt måste man bestämma vilka produkter eller tjänster som ska säljas. Det kan vara allt från kakor och polkagrisar till fröer och kryddor. Det är viktigt att välja produkter som kommer att locka köpare och som är relaterade till syftet med försäljningen. Samt för att motivera säljarna till att sälja något de vill sälja. Hos Klassbanken kan man välja på att sälja Chips, Polkagrisar, Fröer, Kryddor, Kakor eller Chokladtoppar tillsammans med klassen.

Nästa steg är att sätta upp en budget och bestämma försäljningsmålet. Hur mycket pengar behövs tjänas in och hur många enheter måste säljas för att nå målet? Detta kommer att hjälpa till att fastställa hur många enheter man som säljare eller elev behöver sälja för att bidra till det gemensamma målet. Vanligtvis så säljer eleverna eller säljarna individuellt, men det är en god idé att se över om det är några speciella dagar som klassen kan sälja på tillsammans. Detta kan vara på skolornas idrottsdagar, föräldramöten eller andra evenemang kan vara utmärkta tillfällen att organisera skolförsäljningar.

Slutligen måste man fastställa ett datum på när klassförsäljningen ska ta slut, där alla säljare lämnar in sina broschyrer eller försäljningsblanketter till den utvalda kontaktpersonen för klassförsäljningen. Kontaktpersonen sammanställer sedan hela klassens försäljning, och skickar sedan iväg en gemensam order till företaget man säljer genom, förslagsvis via en webbutik eller via kontaktuppgifterna.

Marknadsföring och reklam för klassförsäljning

Ett viktigt steg i att organisera en lyckad klassförsäljning är att marknadsföra den och marknadsföra produkterna. Detta kräver kreativitet och engagemang från lärarna, eleverna och deras föräldrar. En effektiv marknadsföringsstrategi för en skolförsäljning kan vara att informera om er pågående försäljning via anslagstavlor, mail, social media och andra plattformar ni använder i skolan för att nå ut till lärare, föräldrar och elever.

Att använda sociala medier kan vara särskilt kraftfullt eftersom det ger möjlighet att nå en bredare publik. Eleverna kan använda plattformar som Facebook, Instagram, SnapChat, TikTok och Twitter för att dela information om försäljningen. Genom dessa plattformar kan man uppmana vänner och familj att delta i försäljningen genom att hjälpa till att tjäna pengar till klassen, antingen via att köpa något eller genom att hjälpa till med att sälja.

Försäljningstekniker vid klassförsäljning

När försäljningen är igång är det viktigt att eleverna är väl förberedda och har de nödvändigaste försäljningsteknikerna för att lyckas sälja med klassen. Några grundläggande tekniker kan vara dessa nedan:

Presentation: Eleverna och säljarna bör kunna presentera produkterna på ett entusiastiskt och informativt sätt. De bör kunna beskriva produktens fördelar och hur de kan vara användbara för köparen. Det är viktigt att betona de unika fördelarna med de erbjudna produkterna, då kunderna måste se värdet i det de köper. Säljarna bör visa förtroende för produkterna och försäljningsprocessen. Om de tror på det de säljer, kommer det att märkas och inspirera förtroende hos kunderna.

Kundservice: Att erbjuda utmärkt kundservice är avgörande. Eleverna bör vara vänliga och hjälpsamma gentemot kunderna och vara redo att svara på eventuella frågor.
Att erbjuda förslag till kunderna kan öka försäljningen. Till exempel, om någon köper en produkt, kan säljarna föreslå en kompletterande produkt som passar.
Efter försäljningen är det bra att följa upp med kunderna för att se till att de
är nöjda med sina köp. Detta kan också vara en chans att be om feedback och bygga långsiktiga relationer med potentiella återkommande kunder.

Lär er mer i vårt blogginlägg tjäna extra pengar snabbt till klassen, laget eller föreningen.

Utvärdering efter en klassförsäljning

När klassförsäljningen är avslutad är det viktigt att göra en noggrann utvärdering av hela processen. Utvärdera vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det. Använd dessa lärdomar för att förbättra planeringen och genomförandet av framtida försäljningar.
Ta reda på om försäljningsmålet uppnåddes och om försäljningen genererade tillräckligt mycket pengar till klassen. Om målet inte uppnåddes, försök att förstå varför och om det finns möjligheter att starta en ny klassförsäljning. Ta in feedback från eleverna och säljarna som deltog och från kunderna som köpte produkterna. Vad gillade de och vad skulle de vilja se förbättras? Är det några andra produkter kunderna vill köpa istället?

Glöm inte att tacka eleverna och alla som hjälpte till med skolförsäljningen, inklusive föräldrar och lärare. Uppmuntra dem att vara stolta över sina prestationer och vad de har uppnått. Om försäljningen hade ett specifikt syfte, som att samla in pengar för en skolresa eller välgörenhet, se till att rapportera resultaten och användningen av de insamlade medlen på ett transparent sätt.

Sammanfattningsvis är klassförsäljning en utmärkt möjlighet för elever att lära sig om företagande, samarbete och marknadsföring samtidigt som de samlar in pengar för olika ändamål. Genom noggrann planering, effektiv marknadsföring och användning av försäljningstekniker kan eleverna göra sina projekt framgångsrika och lärorika. Utvärdering och reflektion är viktiga delar av processen för att säkerställa förbättringar och framgång i framtiden. Med ökad medvetenhet kan klassförsäljning fortsätta att utvecklas och vara en relevant och givande aktivitet för skolor och elever.

Hur mycket kan man tjäna på en klassförsäljning?

25
20
50
Total förtjänst KR